• Inschrijven

  • Nieuwe leden kunnen alleen lid worden als zij RKSV Nemelaer machtigen om de contributie automatisch te incasseren.

    Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan RKSV Nemelaer om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie e.d. en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RKSV Nemelaer.

    Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

  • Inschrijven nieuwe leden

    Send