• Reglement obligatielening

 • Een obligatielening

  Een obligatielening is een oud en veel beproefd middel om investeringen te financieren, maar staat de laatste tijd ook nadrukkelijk in de belangstelling bij onder andere verenigingen als middel van zogenaamde “crowd funding”: als we allemaal een klein deel van ons spaargeld inzetten voor de obligatielening, hebben we de bank niet nodig.

  Voorwaarde is dan wel dat er een absoluut vertrouwen moet zijn in het voortbestaan van de vereniging R.K.S.V. Nemelaer. Bestuur en leden zijn zich daar terdege van bewust en hebben besloten dat de nieuw- of verbouwplannen alleen kunnen doorgaan als absoluut vaststaat dat de vereniging de toekomstige kapitaalslasten ook kan betalen.

  Als dat vertrouwen er is, is er eigenlijk geen belemmering voor deelname. In ruil voor het verstrekte geldbedrag krijgen de deelnemers een schuldbewijs. Dit wordt ook wel een obligatie genoemd. Dit schuldbewijs geldt als bewijs van deelname aan de obligatielening.

  Op het schuldbewijs staat het volgende vermeld: het bedrag van de lening, het nummer van de obligatie en de rente. Bij Nemelaer hebben alle obligaties een waarde van €1.000,-. Als u voor een hoger bedrag wilt deelnemen kunt u meerdere obligaties nemen.

  Rentebepaling obligatie

  Nemelaer geeft obligatiebewijzen uit op naam. Dit betekent dat op het obligatiebewijs de naam, het adres en de bankgegevens van de obligatiehouder staan vermeld. Daarnaast staat ook de omvang van de obligatie (€1.000,-) en de enkelvoudig berekende rente van 3% per jaar vermeld.

  Eens per jaar in januari wordt door de penningmeester de rente aan de obligatiehouders uitbetaald. Als u meerdere obligaties heeft ontvangt u evenzoveel keer het rentebedrag. De eerste rentebetaling vindt plaats in januari 2016.

  Omdat de obligaties rond oktober 2014 worden uitgegeven en door de deelnemers worden betaald, zal de eerste rentebetaling een periode bestrijken van ongeveer 14 maanden.

  De penningmeester zal de aan die periode toe te rekenen rente precies uitrekenen.

  Aflossing obligatie

  De looptijd van de obligatieleningen is 10 jaar, waarbij na elk jaar 10 % van de leningen door Nemelaer wordt afgelost. De eerste aflossing vindt plaats op of omstreeks 1 januari 2016. Door middel van loting wordt bepaald welke deelnemers hun inleg van €1.000,- terugkrijgen.

  De loting zal jaarlijks plaatsvinden onder toezicht van een notaris. De penningmeester zal vervolgens de uitgelote nummers hierover berichten. Tegen inlevering van het originele obligatiebewijs ontvangt de deelnemer zijn inleg van €1.000,- terug.

  Het is niet mogelijk uw obligatie tussentijds op te eisen. U moet wachten tot u bent uitgeloot. Een obligatie wordt altijd afgelost. Mocht de obligatiehouder tussentijds overlijden dan wordt de betaling bij uitloting verricht aan de erfgenamen.

  Fiscale aspecten van obligatieleningen en eventuele schenking

  Bij uw belastingaangifte dient u de obligatielening in Box 3 aan te geven. De obligatielening wordt namelijk gezien als een bezitting. Het is overigens ook mogelijk uw obligatielening te schenken.

  Veel ouders schenken jaarlijks aan hun kinderen een geldbedrag, omdat deze schenkingen tot €5.229 (2014) per jaar zijn vrijgesteld voor de schenkbelasting.

  Een obligatie kan hiervoor een goed alternatief zijn. Schenkt u een obligatie? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan Nemelaer, zodat de nieuwe obligatiehouder geregistreerd kan worden.

  Reglement obligatie

  Op deze obligatielening is het Reglement Obligatielening R.K.S.V. Nemelaer 2014-2025 van toepassing. Het reglement treft u onder het kopje reglement. Daarbij treft u ook een uitleg aan over onder andere de risico’s van deze lening (Wet financieel Toezicht WfT), fiscale aspecten, mogelijkheid tot overdracht van een obligatie en meer.

  Wanneer is het een succes?

  Het streefbedrag van de obligatielening is €250.000,-. Samen met de recent gereserveerde middelen én met de arbeidsinzet van de leden zelf is dat toereikend om het bouwplan te realiseren.

  Mocht het streefbedrag van de obligatielening niet gehaald worden, dan zal in het uiterste geval het ambitieniveau van de plannen naar beneden bijgesteld moeten worden.

  Deelname en inschrijving

  Iedereen die Nemelaer een warm hart toedraagt kan deelnemen. Inschrijving kan door middel van het invullen en inleveren van het intekenformulier. De inschrijving sluit op 30 september 2014.

  De betaling van de obligatie dient uiterlijk te geschieden binnen 1 maand na toewijzing doch uiterlijk op 1 december 2014. Nemelaer verloot onder de deelnemers nog enkele leuke prijzen, te weten 3 Apple iPads. Iedere uitgegeven obligatie loot mee (bij inschrijving op meerdere obligaties loot u dus evenzoveel keer mee). Deze trekking vindt plaats op 1 januari 2015 tijdens de nieuwjaarsreceptie en de winnaars worden (indien niet aanwezig) persoonlijk ingelicht.

  Coupure en toewijzing

  De obligatielening kent één coupure, te weten €1.000,-. Er mag uiteraard op meerdere obligaties ingeschreven worden. Indien het streefbedrag van €250.000,- niet gehaald wordt, dan zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen.

  Meer weten?

  Heeft u vragen of wilt u meer weten over de plannen van Nemelaer? Mail uw vraag naar voorzitter@nemelaer.nl of bezoek de informatieavond die voor leden én niet-leden wordt gehouden op woensdagavond 21 mei om 20.00 uur in de kantine van Nemelaer.

   

  R.K.S.V. Nemelaer
  Sportlaantje 1A
  5076 AM Haaren
  Contactpersoon (Frans Bertens): 06 53578226